ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

im. Władysława Stanisława Reymonta

w SZYDŁOWIE

SZYDŁÓW 57, 97-306 GRABICA

TEL/FAX. 44 617 14 01, 512 470 119

E-MAIL: zspszydlow@powiat-piotrkowski.pl

www.zspszydlow.pl

Program wychowawczy biblioteki

Program

 

Program został opracowany dla wszystkich typów szkół wchodzących w skład ZSP w Szydłowie (technikum dzienne, szkoły policealne). Nawiązuje do założeń misji szkoły, misji biblioteki oraz „Programu wychowawczego szkoły”. Celem wychowania jest osiągnięcie przez uczniów określonego zespołu cech oraz postaw, umożliwienie wszechstronnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, a także społecznego.

 

W procesie wychowania należy uczyć szacunku do tradycji narodowych, lokalnych, przygotować do życia w społeczeństwie, wyrabiać postawy twórcze, kreatywne. Ważnym elementem pracy biblioteki jest umożliwienie uczniom, poprzez wychowanie, zdobywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do kontynuacji nauki, do dalszego samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie edukacyjnym. Nauczyciele bibliotekarze, obok wychowawców, pedagoga szkolnego oraz innych pracowników szkoły, biorą czynny udział w działaniach wychowawczych.

 

Tworząc program wychowawczy biblioteki szkolnej uwzględniono rolę bibliotekarza, który pełni funkcję wychowawczą oraz funkcję koordynatora edukacji samokształceniowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż biblioteka ma kształtować wśród młodych ludzi umiejętność uczenia się przez całe życie, rozwijania wyobraźni, korzystania z dóbr kultury, przygotowania do roli odpowiedzialnych obywateli, funkcjonujących w społeczeństwie europejskim.

 

Przy wsparciu całej społeczności szkolnej możemy tworzyć takie metody działalności wychowawczej, które zaspokoją potrzeby młodzieży.

Cele programu

 

  • kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacenie kultury humanistycznej;

 

  • kształtowanie postaw moralnych, stylu życia i systemu wartości;

 

  • wprowadzenie w technologię pracy umysłowej, jako przygotowanie do kształcenia ustawicznego.
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )