ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

im. Władysława Stanisława Reymonta

w SZYDŁOWIE

SZYDŁÓW 57, 97-306 GRABICA

TEL/FAX. 44 617 14 01, 512 470 119

E-MAIL: zspszydlow@powiat-piotrkowski.pl

www.zspszydlow.pl

Grono pedagogiczne

DYREKTOR SZKOŁY - mgr Wiesława Olejnik

 

WICEDYREKTOR - mgr Mariola Rosiak

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego - mgr inż. Agnieszka Sęk

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna ZSP w Szydłowie

 

 

 

 

Nauczyciele w ZSP w Szydłowie

Nauczyciele w ZSP CKU w Szydłowie w roku szkolnym 2017/2018:

 

język polski - mgr Lena Stańczuk, mgr Wiesława Olejnik,

matematyka - mgr Wojciech Rzeźnik, mgr Przemysła Rajkowski,

wiedza o społeczeństwie - mgr Katarzyna Rudnicka,

historia - mgr Katarzyna Rudnicka, mgr Norbert Haładaj,

podstawy przedsiębiorczości - mgr Elżbieta Magacz,

wiedza o kulturze - mgr Norbert Haładaj,

fizyka - mgr Przemysła Rajkowski, mgr Piotr Patejuk,

chemia - mgr inż Katarzyna Wojtczak,

biologia - mgr Katarzyna Rudnicka,

język angielski - mgr Michał Rosiak, mgr Renata Barańska,

język niemiecki - mgr Piotr Lankocz, mgr Marta Romańska,

informatyka - mgr Przemysław Rajkowski,

wychowanie fizyczne - mgr Anna Kroczyńska, mgr Dariusz Zimowski,

edukacja dla bezpieczeństwa - mgr Elżbieta Magacz

religia - mgr Małgorzata Pałycha

 

przedmioty zawodowe - blok żywienia - mgr inż. Agnieszka Sęk, mgr Marta Romańska, mgr Katarzyna Wojtczak, mgr Mariola Rosiak

przedmioty zawodowe - blok mechaniczny - mgr inż Wojciech Kopertowski, inż. Leszek Łabuziński, mgr inż. Hubert Cieśliczko,

przedmioty zawodowe - blok rolniczy - mgr inż. Jarosław Rozpiątkowski, mgr inż. Barbara Giza, mgr Jadwiga Sobczyk

przedmioty zawodowe - blok bhp - mgr Anna Sitek, mgr Teresa Polańska

 

biblioteka - mgr Ewa Grzesiak, mgr Norbert Haładaj

Szkolny Ośrodek Kariery -  mgr Piotr Lankocz

pedagog szkolny - mgr Martyna Roll-Dróżdż

Pracownicy administracji ZSP w Szydłowie:

 

  • kierownik gospodarczy - mgr Anna Sitek
  • sekretarz szkoły - mgr Agnieszka Jończyk,

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )