ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

im. Władysława Stanisława Reymonta

w SZYDŁOWIE

SZYDŁÓW 57, 97-306 GRABICA

TEL/FAX. 44 617 14 01, 512 470 119

E-MAIL: zspszydlow@powiat-piotrkowski.pl

www.zspszydlow.pl

Dokumenty do szkół dziennych i zaocznych

Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie

(odpis/oryginał świadectwa, podanie, zaświadczenie): 

 

do liceum ogólnokształcącego;

 

 • Podanie o przyjęcie
 • 2 fotografie
 • Świadectwo/odpis ukończenia gimnazjum
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
 • Karta zdrowia
 • Podpisane przez rodziców oświadczenie o uczęszczaniu/nieuczęszczaniu na lekcje religii (do pobrania na stronie lub w sekretariacie szkoły)

 

do technikum:

 • podanie o przyjęcie,
 • 2 fotografie, 
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy

          (skierowanie wydaje szkoła w dniu złożenia podania),

 • świadectwo/odpis ukończenia gimnazjum, 
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, 
 • Podpisane przez rodziców oświadczenie o uczęszczaniu/nieuczęszczaniu na religię (do pobrania na stronie lub w sekretariacie szkoły)

 

do Szkoły Policealnej:

 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • 2 fotografie, 
 • świadectwo/odpis ukończenia szkoły średniej, 
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy

         (skierowanie wydaje szkoła w dniu złożenia podania),

 

na kurs kwalifikacyjny:

 • podanie,
 • 2 fotografie,
 • świadectwo/odpis ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej,
 • zaświadczenie od lekarza.

 

do szkoły zawodowej:

 • podanie o przyjęcie,
 • 2 fotografie, 
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy

          (skierowanie wydaje szkoła w dniu złożenia podania),

 • świadectwo/odpis ukończenia gimnazjum, 
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, 
 • Podpisane przez rodziców oświadczenie o uczęszczaniu/nieuczęszczaniu na religię (do pobrania na stronie lub w sekretariacie szkoły

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )