ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

im. Władysława Stanisława Reymonta

w SZYDŁOWIE

SZYDŁÓW 57, 97-306 GRABICA

TEL/FAX. 44 617 14 01, 512 470 119

E-MAIL: zspszydlow@powiat-piotrkowski.pl

www.zspszydlow.pl

Program edukacyjny "Kultura bezpieczeństwa"

Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”

Państwowa Inspekcja Pracy od 2006 roku realizuje program edukacyjny pn. „Kultura bezpieczeństwa”. Celem programu jest kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, a także podniesienie poziomu wiedzy wśród młodzieży szkolnej i akademickiej z zakresu prawnej ochrony pracy i bezpieczeństwa pracy.

Kultura bezpieczenstwaPrzeszło 40% wypadków ciężkich i śmiertelnych dotyka młodych i niedoświadczonych pracowników w pierwszym roku pracy. Ogromną rolę w ograniczaniu wypadków przy pracy odgrywa kształtowanie odpowiedzialności oraz nawyku bezpiecznego wykonywania pracy. Przynosi ono największe efekty, gdy rozpoczyna się je jak najwcześniej, dlatego Państwowa Inspekcja Pracy podejmuje działania edukacyjne na rzecz kształtowania kultury bezpieczeństwa także w środowisku dzieci i młodzieży.
Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” jest realizowany w szkołach dzięki zaangażowaniu nauczycieli. Państwowa Inspekcja Pracy corocznie organizuje dla nauczycieli spotkania szkoleniowe, aby przygotować ich do realizacji zajęć w ramach programu.

KONKURS WIEDZY O PRAWIE PRACY

 

Dużym zainteresowaniem cieszy się organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy od roku szkolnego 2013/2014 ogólnopolski konkurs wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs jest nie tylko formą popularyzacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, ale stanowi również formę sprawdzianu poziomu wiedzy zdobytej przez jego uczestników. Również w tym roku szkolnym 2015/2016 został ogłoszony konkurs wiedzy o prawie pracy.

 

Koordynatorem konkursu szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie jest pani Anna Sitek i pani Dagmara Rejniak

opis dokumentutypdata

regulamin konkursu

pdf27-10-2015[ Pobierz ]
50 kB

baza pytań do konkursu

pdf27-10-2015[ Pobierz ]
215 kB
MATERIAŁY DO KONKURSU

 

 

http://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-promocja/program-edukacyjny-kultura-bezpieczenstwa-/57553,program-edukacyjny-kultura-bezpieczenstwa-.html

 

http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/121185/br%20PrawPracyPierwszeKroki-wyd8-2015%20Internet.pdf

 

 

 

KONKURS

 

OGŁOSZENIE !!!

W związku z udziałem szkoły w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa” został ogłoszony konkurs wiedzy
o prawie pracy.

Szkolny Konkurs polega na przeprowadzeniu testu pisemnego i wyłonieniu dwóch uczniów do reprezentowania szkoły na etapie regionalnym. Jeżeli wyniki testu nie pozwalają na wyłonienie dwóch zwycięzców (jednakowe wyniki uzyskało więcej niż 2 uczestników) istnieje konieczność zorganizowania dogrywki w formie testu pisemnego.

Zadaniem konkursowym dla uczestników etapu szkolnego jest udzielenie odpowiedzi na pytania z testu wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym przepisów bhp. Test  składa się z 25 pytań.

 

Pytania, materiały i regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej szkoły pod zakładką „Kultura bezpieczeństwa”

 

Etap szkolny zostanie przeprowadzony w dniu 19 listopada 2015 r.

 

Zapraszamy wszystkich uczniów ZSP w Szydłowie do wzięcia udziału.

 

Koordynatorami  konkursu jest pani Anna Sitek i Dagmara Rejniak.

Wyniki konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy"

W etapie szkolnym konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy" uczestniczyło 61 uczniów.

 

Do etapu regionalnego konkursu zakwalifikowały się:

 

1. Paulina Paturaj klasa IV TŻiUG (wynik 19 punktów)

 

2. Magdalena Kaliska klasa III TŻiUG (wynik 19 punktów)

 

 

Gratulujemy

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )