ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

im. Władysława Stanisława Reymonta

w SZYDŁOWIE

SZYDŁÓW 57, 97-306 GRABICA

TEL/FAX. 44 617 14 01, 512 470 119

E-MAIL: zspszydlow@powiat-piotrkowski.pl

www.zspszydlow.pl

Szkoły zaoczne w roku szkolnym 2018/2019

PODANIA DO SZKÓŁ ZAOCZNYCH ---> PODANIA

OGŁOSZENIE

SESJA CZERWIEC – LIPIEC 2019

EGZAMIN PISEMNY 18.06.2019. - R.03, T.06 GODZ. 10.00

EGZAMIN PRAKTYCZNY:

T.06 – 26.06.2019 GODZ 16.00

R.03 – od 26.06.2019 do 30.06.2019. GODZ. 09.00 i 15.00 (według listy)

 

 

 

W dniu 24 maja 2019 r. o godzinie 14.00 odbędzie się szkolenie z pierwszej pomocy przedlekarskiej w wypadkach drogowych dla słuchaczy kursu kwalifikacyjnego R.03 dla kandydatów na kierowców kat. T. Obecność obowiązkowa.

Terminy zjazdów szkół zaocznych - semestr wiosenny w roku szkolnym 2018/2019

Terminy zjazdów szkół zaocznych – semestr wiosenny

w roku szkolnym 2018/2019

 

Lp.

I semestr

kurs kwalifikacyjny R.03

II semestr Szkoła Policealna: technik  bhp

I semestr

kurs  kwalifikacyjny TG.07

1

25-26.01.2019

25-26.01.2019

25-26.01.2019

2

01-02.02.2019

01-02.02.2019

 

3

08-09.02.2019

 

 

4

01-02.03.2019

01-02.03.2019

01-02.03.2019

5

08-09.03.2019

 

 

6

15-16.03.2019

15-16.03.2019

15-16.03.2019

7

29-30.03.2019

29-30.03.2019

 

8

05-06.04.2019

 

 

9

12-13.04.2019

12-13.04.2019

12-13.04.2019

10

26-27.04.2019

26-27.04.2019

26-27.04.2019

11

10-11.05.2019

10-11.05.2019

10-11.05.2019

12

17-18.05.2019

17-18.05.201

 

13

24-25.05.2019

 

24-25.05.2019

14

31.05-01.06.2019

31.05-01.06.2019

31.05-01.06.2019

15

07-08.06.2019

07-08.06.2019

07-08.06.2019

Plan zajęć 24-25.05.2019

24.05.2019

 

Kurs R.03 semestr I

kurs TG.07 semestr I

14.10-14.55

produkcja roślinna

Sobczyk Jadwiga

technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Wojtczak Katarzyna

14.55-15.40

produkcja roślinna

Sobczyk Jadwiga

technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Wojtczak Katarzyna

15.50-16.35

produkcja roślinna

Sobczyk Jadwiga

technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Wojtczak Katarzyna

16.35-17.20

produkcja roślinna

Sobczyk Jadwiga

gastronomia w praktyce

Romańska Marta

17.20-18.05

produkcja zwierzęca

Sobczyk Jadwiga

gastronomia w praktyce

Romańska Marta

18.05-18.50

produkcja zwierzęca

Sobczyk Jadwiga

gastronomia w praktyce

Romańska Marta

19.00-19.45

produkcja zwierzęca

Sobczyk Jadwiga

gastronomia w praktyce

Romańska Marta

19.45-20.30

produkcja zwierzęca

Sobczyk Jadwiga

gastronomia w praktyce

Romańska Marta

25.05.2019

 

Kurs R.03 semestr I

kurs TG.07 semestr I

8.00-8.45

prowadzenie produkcji rolniczej

Sobczyk Jadwiga

procesy technologiczne

Wojtczak Katarzyna

8.45-9.30

prowadzenie produkcji rolniczej

Sobczyk Jadwiga

procesy technologiczne

Wojtczak Katarzyna

9.40-10.25

prowadzenie produkcji rolniczej

Sobczyk Jadwiga

procesy technologiczne

Wojtczak Katarzyna

10.25-11.10

prowadzenie produkcji rolniczej

Sobczyk Jadwiga

procesy technologiczne

Wojtczak Katarzyna

11.20-12.05

prowadzenie produkcji rolniczej

Sobczyk Jadwiga

procesy technologiczne

Wojtczak Katarzyna

12.05-12.50

przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami

Rozpiątkowski Jarosław

bhp w gastronomii

Haładaj Norbert

13.00-13.45

przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami

Rozpiątkowski Jarosław

bhp w gastronomii

Haładaj Norbert

13.45-14.30

przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami

Rozpiątkowski Jarosław

bhp w gastronomii

Haładaj Norbert

14.35-15.20

przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami

Rozpiątkowski Jarosław

Kompetencje personalne i społeczne

Haładaj Norbert

15.20-16.05

przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami

Rozpiątkowski Jarosław

Kompetencje personalne i społeczne

Haładaj Norbert

Plan zajęć 31.05.-01.06.2019

31.05.2019

 

BHP semestr II

Kurs R.03 semestr I

kurs TG.07 semestr I

14.10-14.55

podstawy przedsiębiorczości

Magacz Elżbieta

bhp w rolnictwie

Sitek Anna

bhp w gastronomii

Haładaj Norbert

14.55-15.40

podstawy przedsiębiorczości

Magacz Elżbieta

bhp w rolnictwie

Sitek Anna

bhp w gastronomii

Haładaj Norbert

15.50-16.35

podstawy przedsiębiorczości

Magacz Elżbieta

bhp w rolnictwie

Sitek Anna

bhp w gastronomii

Haładaj Norbert

16.35-17.20

ocena ryzyka zawodowego gr. I i II

Sitek Anna / Polańska Teresa

prowadzenie produkcji rolniczej

Sobczyk Jadwiga

bhp w gastronomii

Haładaj Norbert

17.20-18.05

ocena ryzyka zawodowego gr. I i II

Sitek Anna / Polańska Teresa

prowadzenie produkcji rolniczej

Sobczyk Jadwiga

technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Wojtczak Katarzyna

18.05-18.50

ocena ryzyka zawodowego gr. I i II

Sitek Anna / Polańska Teresa

prowadzenie produkcji rolniczej

Sobczyk Jadwiga

technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Wojtczak Katarzyna

19.00-19.45

ocena ryzyka zawodowego gr. I i II

Sitek Anna / Polańska Teresa

prowadzenie produkcji rolniczej

Sobczyk Jadwiga

technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Wojtczak Katarzyna

19.45-20.30

ocena ryzyka zawodowego gr. I i II

Sitek Anna / Polańska Teresa

prowadzenie produkcji rolniczej

Sobczyk Jadwiga

technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Wojtczak Katarzyna

01.06.2019

 

BHP semestr II

Kurs R.03 semestr I

kurs TG.07 semestr I

8.00-8.45

ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy gr. I i II

Sitek Anna / Polańska Teresa

produkcja roślinna

Sobczyk Jadwiga

gastronomia w praktyce

Romańska Marta

8.45-9.30

ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy gr. I i II

Sitek Anna / Polańska Teresa

produkcja roślinna

Sobczyk Jadwiga

gastronomia w praktyce

Romańska Marta

9.40-10.25

ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy gr. I i II

Sitek Anna / Polańska Teresa

produkcja zwierzęca

Sobczyk Jadwiga

gastronomia w praktyce

Romańska Marta

10.25-11.10

ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy gr. I i II

Sitek Anna / Polańska Teresa

produkcja zwierzęca

Sobczyk Jadwiga

gastronomia w praktyce

Romańska Marta

11.20-12.05

ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy gr. I i II

Sitek Anna / Polańska Teresa

produkcja zwierzęca

Sobczyk Jadwiga

gastronomia w praktyce

Romańska Marta

12.05-12.50

ergonomia w procesie pracy

Polańska Teresa

prowadzenie produkcji rolniczej

Sobczyk Jadwiga

procesy technologiczne

Wojtczak Katarzyna

13.00-13.45

język obcy zawodowy

Rosiak Michał

prowadzenie produkcji rolniczej

Sobczyk Jadwiga

procesy technologiczne

Wojtczak Katarzyna

13.45-14.30

język obcy zawodowy

Rosiak Michał

prowadzenie produkcji rolniczej

Sobczyk Jadwiga

procesy technologiczne

Wojtczak Katarzyna

14.35-15.20

język obcy zawodowy

Rosiak Michał

prowadzenie produkcji rolniczej

Sobczyk Jadwiga

procesy technologiczne

Wojtczak Katarzyna

15.20-16.05

język obcy zawodowy

Rosiak Michał

prowadzenie produkcji rolniczej

Sobczyk Jadwiga

procesy technologiczne

Wojtczak Katarzyna

Plan zajęć 07-08.06.2019

07.06.2019

 

BHP semestr II

Kurs R.03 semestr I

kurs TG.07 semestr I

14.10-14.55

podstawy przedsiębiorczości

Magacz Elżbieta

prowadzenie produkcji rolniczej

Sobczyk Jadwiga

bhp w gastronomii

Haładaj Norbert

14.55-15.40

podstawy prawa pracy

Sitek Anna

prowadzenie produkcji rolniczej

Sobczyk Jadwiga

bhp w gastronomii

Haładaj Norbert

15.50-16.35

podstawy prawa pracy

Sitek Anna

prowadzenie produkcji rolniczej

Sobczyk Jadwiga

bhp w gastronomii

Haładaj Norbert

16.35-17.20

 

 

prowadzenie produkcji rolniczej

Sobczyk Jadwiga

kompetencje personalne i społeczne

Haładaj Norbert

17.20-18.05

 

 

prowadzenie produkcji rolniczej

Sobczyk Jadwiga

kompetencje personalne i społeczne

Haładaj Norbert

18.05-18.50

 

 

przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami

Rozpiątkowski Jarosław

 

 

19.00-19.45

 

 

przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami

Rozpiątkowski Jarosław

 

 

19.45-20.30

 

 

przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami

Rozpiątkowski Jarosław

 

 

08.06.2019

 

BHP semestr II

Kurs R.03 semestr I

kurs TG.07 semestr I

8.00-8.45

podstawy prawa pracy - egzamin pisemny

Sitek Anna

język angielski zawodowy

Rosiak Michał

 

 

8.45-9.30

podstawy przedsiębiorczości - egzamin ustny

Magacz Elzbieta

język angielski zawodowy

Rosiak Michał

 

 

9.40-10.25

język obcy w bhp - egzamin ustny

Rosiak Michał

podstawy działalności gospodarczej

Magacz Elżbieta

 

 

10.25-11.10

techniczne bezpieczeństwo pracy - egzamin pisemny

Polańska Teresa

prowadzenie produkcji rolniczej

Sobczyk Jadwiga

 

 

11.20-12.05

ergonomia w procesie pracy - egzamin ustny

Polańska Teresa

prowadzenie produkcji rolniczej

Sobczyk Jadwiga

 

 

12.05-12.50

zagrożenia w środowisku pracy - egzamin ustny

Polańska Teresa

prowadzenie produkcji rolniczej

Sobczyk Jadwiga

 

 

13.00-13.45

 

 

prowadzenie produkcji rolniczej

Sobczyk Jadwiga

 

 

13.45-14.30

 

 

prowadzenie produkcji rolniczej

Sobczyk Jadwiga

 

 

14.35-15.20

 

 

 

 

 

 

15.20-16.05

 

 

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )