ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

im. Władysława Stanisława Reymonta

w SZYDŁOWIE

SZYDŁÓW 57, 97-306 GRABICA

TEL/FAX. 44 617 14 01, 512 470 119

E-MAIL: zspszydlow@powiat-piotrkowski.pl

www.zspszydlow.pl

Szkoły Policealne w roku szkolnym 2015/2016

PODANIA DO SZKÓŁ ZAOCZNYCH ---> PODANIA

rok szkolny 2017/2018

 

 

Opiekunowie szkół zaocznych

 

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy R.16,  semestr II - mgr inż. Jarosław Rozpiątkowski

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy R.03,  semestr I - mgr inż. Agnieszka Mastalerz

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy T.06,  semestr I - mgr inż. Katarzyna Wojtczak

 

Technik turystyki wiejskiej, semestr III - Michał Rosiak

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy, semestr III - mgr Teresa Polańska

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy, semestr II - mgr Anna Sitek

 

 

 

Terminy zjazdów - semestr wiosenny, rok szkolny 2017/2018

Terminy zjazdów – semestr  wiosenny rok szkolny 2017/2018

 

1)      16-17.02.2018

2)      23-24.02.2018

3)      02-03.03.2018

4)      09-10.03.2018

5)      16-17.03.2018

6)      23-24.03.2018

7)      06-07.04.2018

8)      13-14.04.2018

9)      20-21.04.2018

10)    27-28.04.2018

11)     05.05.2018

12)    11-12.05.2018

13)    18-19.05.2018

14)    25-26.05.2018

15)    08-09.06.2018

 

 

Lp.

I semestr  kurs kwalifikacyjny R.03

 

II semestr kurs kwalifikacyjny R.16

II semestr Szkoła Policealna: technik  bhp

III semestr Szkoła Policealna: technik  bhp

III semestr Szkoła Policealna: technik turystyki wiejskiej

I semestr kurs kwalifikacyjny T.06

1

16-17.02.2018

16-17.02.2018

16-17.02.2018

16-17.02.2018

16-17.02.2018

16-17.02.2018

2

23-24.02.2018

 

23-24.02.2018

23-24.02.2018

23-24.02.2018

 

3

02-03.03.2018

 

 

 

 

 

4

09-10.03.2018

09-10.03.2018

09-10.03.2018

09-10.03.2018

09-10.03.2018

09-10.03.2018

5

16-17.03.2018

16-17.03.2018

16-17.03.2018

16-17.03.2018

16-17.03.2018

16-17.03.2018

6

23-24.03.2018

 

23-24.03.2018

23-24.03.2018

23-24.03.2018

 

7

06-07.04.2018

06-07.04.2018

06-07.04.2018

06-07.04.2018

06-07.04.2018

06-07.04.2018

8

13-14.04.2018

 

 

 

 

 

9

20.04.2018

 

20.04.2018

20.04.2018

20.04.2018

 

10

05.05.2018

 

 

 

 

 

11

27-28.04.2018

27-28.04.2018

27-28.04.2018

27-28.04.2018

27-28.04.2018

27-28.04.2018

12

11-12.05.2018

11.05.2018

 

 

 

11-12.05.2018

13

18-19.05.2018

18-19.05.2018

18-19.05.2018

18-19.05.2018

18-19.05.2018

18-19.05.2018

14

25-26.05.2018

25-26.05.2018

25-26.05.2018

25-26.05.2018

25-26.05.2018

25-26.05.2018

15

08-09.06.2018

08-09.06.2018

08-09.06.2018

08-09.06.2018

08-09.06.2018

08-09.06.2018

 

OGŁOSZENIE

 

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego R.03 związanego z realizacją przedmiotu: przepisy ruchu drogowego odbędzie się 27 kwietnia 2018 roku o godzinie 13.00. Szkolenie poprowadzi ratownik medyczny pan Robert Szulc

Plan zajęć 27-28.04.2018

27.04.2018

 

BHP semestr III

BHP semestr II

TTW semestr III

kurs R.03 semestr I

Kurs R.16 semestr II

14.10-14.55

ergonomia w procesie pracy

Polańska Teresa

podstawy prawa pracy

Sitek Anna

produkcja roślinna w gospodarstwie rolnym

Sobczyk Jadwiga

podstawy działalności gospodarczej

Magacz Elżbieta

organizacja produkcji roślinnej

Rozpiątkowski Jarosław

14.55-15.40

ergonomia w procesie pracy

Polańska Teresa

podstawy prawa pracy

Sitek Anna

produkcja roślinna w gospodarstwie rolnym

Sobczyk Jadwiga

podstawy działalności gospodarczej

Magacz Elżbieta

organizacja produkcji roślinnej

Rozpiątkowski Jarosław

15.50-16.35

ergonomia w procesie pracy

Polańska Teresa

podstawy prawa pracy

Sitek Anna

produkcja roślinna w gospodarstwie rolnym

Sobczyk Jadwiga

podstawy działalności gospodarczej

Magacz Elżbieta

organizacja produkcji roślinnej

Rozpiątkowski Jarosław

16.35-17.20

ocena ryzyka zawodowego

Sitek Anna

podstawy przedsiębiorczości

Polańska Teresa

produkcja roślinna w gospodarstwie rolnym

Sobczyk Jadwiga

prowadzenie produkcji rolniczej

Mastalerz Agnieszka

organizacja produkcji roślinnej

Rozpiątkowski Jarosław

17.20-18.05

ocena ryzyka zawodowego

Sitek Anna

podstawy przedsiębiorczości

Polańska Teresa

produkcja zwierzęca w gospodarstwie rolnym

Sobczyk Jadwiga

prowadzenie produkcji rolniczej

Mastalerz Agnieszka

organizacja produkcji roślinnej

Rozpiątkowski Jarosław

18.05-18.50

ocena ryzyka zawodowego

Sitek Anna

podstawy przedsiębiorczości

Polańska Teresa

produkcja zwierzęca w gospodarstwie rolnym

Sobczyk Jadwiga

prowadzenie produkcji rolniczej

Mastalerz Agnieszka

elementy rachunkowości rolnej

Magacz Elżbieta

19.00-19.45

ocena ryzyka zawodowego

Sitek Anna

techniczne bezpieczeństwo

Polańska Teresa

produkcja zwierzęca w gospodarstwie rolnym

Sobczyk Jadwiga

prowadzenie produkcji rolniczej

Mastalerz Agnieszka

elementy rachunkowości rolnej

Magacz Elżbieta

19.45-20.30

ocena ryzyka zawodowego

Sitek Anna

techniczne bezpieczeństwo

Polańska Teresa

produkcja zwierzęca w gospodarstwie rolnym

Sobczyk Jadwiga

prowadzenie produkcji rolniczej

Mastalerz Agnieszka

elementy rachunkowości rolnej

Magacz Elżbieta

28.04.2018

 

BHP semestr III

BHP semestr II

TTW semestr III

kurs R.03 semestr I

Kurs R.16 semestr II

8.00-8.45

zarządzanie systemami bhp

Polańska Teresa

ocena ryzyka zawodowego

Sitek Anna

usługi agroturystyczne

Domarańczyk Waldemar

Podstawy działalności gospodarczej

Magacz Elżbieta

Planowanie i organizacja produkcja zwierzęca

Sobczyk Jadwiga

8.45-9.30

zarządzanie systemami bhp

Polańska Teresa

ocena ryzyka zawodowego

Sitek Anna

usługi agroturystyczne

Domarańczyk Waldemar

Podstawy działalności gospodarczej

Magacz Elżbieta

Planowanie i organizacja produkcja zwierzęca

Sobczyk Jadwiga

9.40-10.25

zarządzanie systemami bhp

Polańska Teresa

ocena ryzyka zawodowego

Sitek Anna

usługi agroturystyczne

Domarańczyk Waldemar

Podstawy działalności gospodarczej

Magacz Elżbieta

Planowanie i organizacja produkcja zwierzęca

Sobczyk Jadwiga

10.25-11.10

zarządzanie systemami bhp

Polańska Teresa

ocena ryzyka zawodowego

Sitek Anna

usługi agroturystyczne

Domarańczyk Waldemar

Podstawy działalności gospodarczej

Magacz Elżbieta

Planowanie i organizacja produkcja zwierzęca

Sobczyk Jadwiga

11.20-12.05

zarządzanie systemami bhp

Polańska Teresa

ocena ryzyka zawodowego

Sitek Anna

usługi agroturystyczne

Domarańczyk Waldemar

Podstawy działalności gospodarczej

Magacz Elżbieta

Planowanie i organizacja produkcja zwierzęca

Sobczyk Jadwiga

12.05-12.50

ustalanie przyczyn i okoliczności

Sitek Anna

techniczne bezpieczeństwo

Polańska Teresa

prowadzenie produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym

Sobczyk Jadwiga

technika w rolnictwie

Rozpiatkowski Jarosław

język obcy zawodowy

Rosiak Michał

13.00-13.45

ustalanie przyczyn i okoliczności

Sitek Anna

techniczne bezpieczeństwo

Polańska Teresa

prowadzenie produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym

Sobczyk Jadwiga

technika w rolnictwie

Rozpiatkowski Jarosław

język obcy zawodowy

Rosiak Michał

13.45-14.30

ustalanie przyczyn i okoliczności

Sitek Anna

techniczne bezpieczeństwo

Polańska Teresa

prowadzenie produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym

Sobczyk Jadwiga

technika w rolnictwie

Rozpiatkowski Jarosław

język obcy zawodowy

Rosiak Michał

14.35-15.20

ustalanie przyczyn i okoliczności

Sitek Anna

ergonomia w procesie pracy

Polańska Teresa

prowadzenie produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym

Sobczyk Jadwiga

technika w rolnictwie

Rozpiatkowski Jarosław

język obcy zawodowy

Rosiak Michał

15.20-16.05

ustalanie przyczyn i okoliczności

Sitek Anna

ergonomia w procesie pracy

Polańska Teresa

prowadzenie produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym

Sobczyk Jadwiga

technika w rolnictwie

Rozpiatkowski Jarosław

język obcy zawodowy

Rosiak Michał

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )