ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

im. Władysława Stanisława Reymonta

w SZYDŁOWIE

SZYDŁÓW 57, 97-306 GRABICA

TEL/FAX. 44 617 14 01, 512 470 119

E-MAIL: zspszydlow@powiat-piotrkowski.pl

www.zspszydlow.pl

Badanie promieniowania jonizującego za pomocą licznika Geigera.

uczniowie dowiedzą się:

- jakie rodzaje promieniowania dociera do naszej planety i na niej występuje,

- jak zbudowany jest i do czego służy licznik Geigera,

- jaki wpływ ma promieniowanie na organizmy żywe,


uczniowie nauczą się:

- w jaki sposób mierzono prędkość światła i jak zmierzyć je obecnie,

- w jaki sposób wykonać samodzielnie licznik Geigera i jak się nim posługiwać,

- prezentować i przetwarzać zebrane informacje,

 


 

Grupa Naukowo-Techniczna

 •  Fale elektromagnetyczne. Prędkość światła
 •  Zebranie informacji na temat współczesnej metody pomiaru prędkości światła.
 •  Doświadczalny pomiar prędkości światła.
 •  Promieniowanie jonizujące.
 •  Metody i przyrządy pomiarowe promieniowania jonizującego.
 •  Analiza możliwości samodzielnego zbudowania licznika Geigera.
 •  Zbieranie informacji (mierzenie) na temat promieniowania w kilku ustalonych miejscach powiatu piotrkowskiego.
 •  Zbieranie informacji na temat wpływu promieniowania na organizmy żywe.
 • Przekazywanie danych sekcji informatycznej.

 


Grupa Informatyczna

 •  Fale elektromagnetyczne. Prędkość światła
 •  Zebranie informacji na temat współczesnej metody pomiaru prędkości światła – wykonanie prezentacji do punktów 1 i 2.
 •  Doświadczalny pomiar prędkości światła – dokumentacja elektroniczna.
 •  Promieniowanie jonizujące – wykonanie prezentacji.
 •  Metody i przyrządy pomiarowe promieniowania jonizującego.
 •  Obsługa kamery i aparatu fotograficznego oraz obróbka wykonanych zdjęć i filmów
 •  Zbieranie informacji (mierzenie) na temat promieniowania w kilku ustalonych miejscach powiatu piotrkowskiego.
 •  Zbieranie informacji na temat wpływu promieniowania na organizmy żywe.

 

Grupa Przedsiębiorczości

 •  Przeprowadzenie warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej i asertywności Motto: ”Człowiek przedsiębiorczy poznaje siebie i swoich kolegów…”
 • Przeprowadzenie warsztatów z zakresu wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji oraz technik tworzenia ankiety
 • Wykonanie prezentacji promocyjno – reklamowych szkoły
 • Zorganizowanie Dnia Otwartego połączonego z prezentacją projektu w ramach programu „Partnerzy w nauce”
 • Opracowanie planu organizacyjnego festiwalu nauki w szkole
 • Opracowanie prezentacji multimedialnej promującej szkołę
 • Opracowanie strategii promocji szkoły i wizerunku szkoły w środowisku lokalnym

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )