ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

im. Władysława Stanisława Reymonta

w SZYDŁOWIE

SZYDŁÓW 57, 97-306 GRABICA

TEL/FAX. 44 617 14 01, 512 470 119

E-MAIL: zspszydlow@powiat-piotrkowski.pl

www.zspszydlow.pl

Badanie drobnoustrojów.

uczniowie dowiedzą się:

- jaka jest budowa mikroskopu optycznego,

- jaki przebieg promieni świetlnych w mikroskopie,

- co to są pożywki oraz jakie są rodzaje pożywek mikrobiologicznych,

- jakie potrzebne są surowce do produkcji pożywek,

- w jaki sposób oznacza się czystość mikrobiologiczną,

- co to jest fermentacja mlekowa i octowa,

- jaka jest rola i znaczenie drobnoustrojów w życiu człowieka.


uczniowie nauczą się:

- w jaki sposób posługiwać się mikroskopem optycznym,

- jaka jest podstawowa aparatura pracowni mikrobiologicznej,

- budowy prostej cieplarki,

- jak przygotować pożywki do hodowli drobnoustrojów,

- jak wykonywać posiewy i przesiewy drobnoustrojów,

- jak przygotować preparaty mikrobiologiczne

 


 

Grupa  Naukowo-Techniczna

 •   Budowa i zasada działania mikroskopu optycznego.
 •  Budowa termostatu i jego zastosowanie.
 •  Zasady przygotowania pożywek mikrobiologicznych
 •   Zasady posiewów drobnoustrojów.
 •   Przygotowanie preparatów mikrobiologicznych.
 •   Oznaczenie czystości mikrobiologicznej
 •   Hodowla drobnoustrojów oraz interpretacja wyników badań.
 •   Rola i znaczenie drobnoustrojów w życiu człowieka.

 

Grupa Informatyczna

 •   Dokumentowanie działań wszystkich grup.
 • Budowa i zasada działania mikroskopu optycznego.
 •   Budowa termostatu i jego zastosowanie.
 •  Zasady przygotowania pożywek mikrobiologicznych
 •   Zasady posiewów drobnoustrojów.
 •   Przygotowanie preparatów mikrobiologicznych.
 •   Oznaczenie czystości mikrobiologicznej
 •   Hodowla drobnoustrojów oraz interpretacja wyników badań.
 •   Rola i znaczenie drobnoustrojów w życiu człowieka.

Grupa Przedsiębiorczości

 •   Przeprowadzenie warsztatów z cyklu: „Młody człowiek a budżet, czyli jak zaplanować własne dochody i wydatki”.
 •  Skąd rząd bierze pieniądze? Czyli podatki jako podstawowe źródło dochodów.
 •  Za i przeciw podatkom - dyskusja
 •  Wybór i opracowanie tematu II Festiwalu Nauki, harmonogramu działań i zadań dla sekcji przedsiębiorczości
 •  Opracowanie planu organizacyjnego Festiwalu Nauki w szkole
 •  Doskonalenie strategii promocji szkoły i jej wizerunku w środowisku lokalnym – konkurs na LOGO Szkoły.

 

 
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )