ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

im. Władysława Stanisława Reymonta

w SZYDŁOWIE

SZYDŁÓW 57, 97-306 GRABICA

TEL/FAX. 44 617 14 01, 512 470 119

E-MAIL: zspszydlow@powiat-piotrkowski.pl

www.zspszydlow.pl

Wszechobecny Dźwięk

 

uczniowie dowiedzą się:

- czym jest dźwięk, jakie są rodzaje hałasu,

- w jaki sposób powstają dokonywać pomiaru hałasu (natężenia dźwięku),

- w jaki sposób rejestrować dźwięk i jaka jest historia rejestracji dźwięku,

- jakie są cechy dźwięk i jaka jest klasyfikacja dźwięków,

- jakie programy służą do rejestracji i przetwarzania dźwięku.


uczniowie nauczą się:

- dokonywać pomiaru natężenia dźwięku,

- rejestrować i przetwarzać dźwięk za pomocą programów komputerowych,

- klasyfikować dźwięki, opisywać dźwięki,

- edytować i obrabiać dźwięki,

- przetwarzać i przedstawiać zebrane informacje.

 


 Grupa Naukowo-Techniczna

 

 

  1.   Fala dźwiękowa. Rodzaje natężenia dźwięku
  2.  Sposoby pomiaru natężenia dźwięku
  3.  Pomiar natężenia dźwięku
  4.   Historia rejestracji dźwięku i obecna rejestracja dźwięku
  5.  Klasyfikacja dźwięków. Cechy dźwięków
  6.  Zbieranie informacji o szkodliwości hałasu
  7.  Budowa rury Rubensa
  8.  Przygotowania do festiwalu nauki.

 

 Grupa Przedsiębiorczości

 

 

 1.   Informacja i badania marketingowe – cel, znaczenie i przedmiot badań marketingowych
 2.   Charakterystyka badań marketingowych – budowa kwestionariusza ankiety i wywiadu
 3.   Przykład badania rynku z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety
 4.   Organizacja, przeprowadzenie i analiza badania rynku
 5.  Wybór i opracowanie tematu
 6. IV Festiwalu Nauki, harmonogramu działań i zadań dla sekcji przedsiębiorczości.
 7.   Opracowanie planu organizacyjnego Festiwalu Nauki w szkole

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )