ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

im. Władysława Stanisława Reymonta

w SZYDŁOWIE

SZYDŁÓW 57, 97-306 GRABICA

TEL/FAX. 44 617 14 01, 512 470 119

E-MAIL: zspszydlow@powiat-piotrkowski.pl

www.zspszydlow.pl

Giełda Papierów Wartosciowych

 2. CELE

 Głównym celem projektu jest przygotowanie przyszłych absolwentów technikum w zawodzie technik ekonomista do dokonywania analiz instrumentów finansowych z wykorzystaniem metod prognozowania, tj. analizy technicznej, fundamentalnej, wskaźnikowej w oparciu o platformy finansowe, przygotowanie do wejścia na rynek pracy i skutecznego funkcjonowania na nim.

 

uczniowie dowiedzą się:

- Po co istnieje Giełda Papierów Wartościowych i jakie pełni funkcje,

- Czy każdy gracz może zagrać na giełdzie i jak zacząć na niej zacząć grać,

- Jak i w co inwestować, aby odnieść sukces giełdowy i o czym pamiętać aby zminimalizować ewentualną stratę,

- O podstawowych papierach wartościowych będących przedmiotem obrotu na giełdzie,

 

uczniowie nauczą się:

- Wyjaśniać pojęcia związane z giełdą: zlecenia giełdowe, indeksy giełdowe, kurs akcji, systemy notowań itp.,

- Korzystać z różnych źródeł informacji na temat obrotu giełdowego oraz dokonywać selekcji tych informacji,

- Pracować w zespołach zadaniowych,

 

uczniowie w ramach działań przewidzianych w projekcie:

- zaczną inwestować biorąc pod uwagę swoje indywidualne możliwości psychologiczne,

- zaczną inwestować wirtualnie,

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )