ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

im. Władysława Stanisława Reymonta

w SZYDŁOWIE

SZYDŁÓW 57, 97-306 GRABICA

TEL/FAX. 44 617 14 01, 512 470 119

E-MAIL: zspszydlow@powiat-piotrkowski.pl

www.zspszydlow.pl

Tercet naukowy – Pascal, Archimedes, Bernoulli

(Hydrostatyka i hydrodynamika)

 

   2. CELE
    Głównym celem projektu jest pokazanie sposobów zastosowania i wykorzystania podstawowych praw hydrostatyki i hydrodynamiki, czyli prawa Pascala, Archimrdesa i Bernoulliego w życiu codziennym.


uczniowie dowiedzą się:

  • Na czym polega prawo Pascala, Archimedesa i Bernoulliego,
  • W jaki sposób można wykorzystać te prawa na co dzień,
  • Jak wykorzystywane są te prawa w różnych dziedzinach życia,
  • O ekologii, segregacji odpadów i ich wykorzystanie do pokazania praw Pascala, Archimedesa i Bernoulliego


uczniowie nauczą się:

  • Wyjaśniać pojęcia związane z prawami Pascala, Archimedesa i Bernoulliego,
  • Korzystać z różnych źródeł informacji na temat praw Pascala, Archimedesa i Bernoulliego oraz dokonywać selekcji tych informacji,
  • Wykorzystywać odpady do różnych pożytecznych celów, również związanych z fizyką,
  • Pracować w zespołach zadaniowych,


uczniowie w ramach działań przewidzianych w projekcie:

  • zaczną inwestować biorąc pod uwagę swoje indywidualne możliwości psychologiczne,
  • zaczną inwestować wirtualnie,


[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )