ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

im. Władysława Stanisława Reymonta

w SZYDŁOWIE

SZYDŁÓW 57, 97-306 GRABICA

TEL/FAX. 44 617 14 01, 512 470 119

E-MAIL: zspszydlow@powiat-piotrkowski.pl

www.zspszydlow.pl

Regulamin biblioteki szkolnej

 

 • Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracyjni szkoły.

 

 • Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki oraz przestrzegania jej reguł.

 

 • Czytelnik może wypożyczyć książkę wyłącznie na swoje nazwisko.

 

 • Jednorazowo można wypożyczyć trzy tytuły.

 

 • Każdą książkę można wypożyczyć na okres jednego miesiąca,
  z możliwością przedłużenia jeszcze o dalsze dwa tygodnie.

 

 • Jeśli czytelnik bez zgody nauczyciela bibliotekarza przetrzymuje książkę ponad wyznaczony termin, ilość wypożyczanych dla niego tytułów ogranicza się do jednego.

 

 • Nauczyciele mogą wypożyczać książki na cały rok szkolny (poza beletrystyką).

 

 • Z księgozbioru podręcznego oraz z książek, które w bibliotece znajdują się tylko w jednym egzemplarzu, a także czasopism i wycinków gromadzonych w teczkach tematycznych można korzystać wyłącznie na miejscu, w czytelni.

 

 • Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki.

 

 • Korzystając z materiałów bibliotecznych w czytelni należy wpisać swoje dane osobowe do zeszytu odwiedzin czytelni.

 

 • Aby móc wypożyczyć materiały z księgozbioru podręcznego do korzystania poza lokalem biblioteki, należy pozostawić nauczycielowi bibliotekarzowi swoją legitymację szkolną oraz wpisać nazwisko do książki odwiedzin czytelni.

 

 • Każdy czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.

 

 • Za zagubioną lub zniszczoną książkę należy odkupić taką samą lub, gdy jest to niemożliwe, inną wskazaną przez pracownika biblioteki.

 

 • Wszystkie książki należy szanować.

 

 • W bibliotece i czytelni należy zachować ciszę.
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )