ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

im. Władysława Stanisława Reymonta

w SZYDŁOWIE

SZYDŁÓW 57, 97-306 GRABICA

TEL/FAX. 44 617 14 01, 512 470 119

E-MAIL: zspszydlow@powiat-piotrkowski.pl

www.zspszydlow.pl

Technik Mechanik

Absolwent tego kierunku potrafi ocenić przydatność użytkową maszyn i urządzeń, posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną, technologiczną i eksploatacyjną, wykonywać podstawowe operacje obróbki ręcznej i mechanicznej, wykonywać czynności związane z obsługą techniczną i naprawą pojazdów samochodowych.

 

Może nadzorować prace robotników, wspomagać inżynierów, wykonywać zadania typu: projektowanie, wytwarzanie maszyn i urządzeń mechanicznych, pracować w zakładach zaplecza obsługowo-naprawczego transportu samochodowego, publicznych stacjach obsługi samochodów, specjalistycznych zakładach naprawczych.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )