ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

im. Władysława Stanisława Reymonta

w SZYDŁOWIE

SZYDŁÓW 57, 97-306 GRABICA

TEL/FAX. 44 617 14 01, 512 470 119

E-MAIL: zspszydlow@powiat-piotrkowski.pl

www.zspszydlow.pl

Technik Rolnik

Absolwenci są przygotowywani do organizowania procesów produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym. Uzyskują kwalifikacje do przejęcia i prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego oraz ubiegania się o środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach programów: "Renty strukturalne", "Modernizacja gospodarstw rolnych".

 

Technik rolnik może podejmować pracę w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w biurach o profilu rolniczym np. ARiMR.


W toku nauki uczeń uzyskuje prawo jazdy kat. T. Praktyczna nauka zawodu i praktyki zawodowe realizowane są w indywidualnych gospodarstwach rolnych (na podstawie umów zawieranych przez szkołę).

 

Zapewniamy:
- pracownię komputerową z dostępem do internetu,
- bibliotekę z Multimedialnym Centrum Informacji,
- specjalistyczny sprzęt,
- praktyki w specjalistycznych gospodarstwach rolnych,
- profesjonalne doradztwo zawodowe w Szkolnym Ośrodku Kariery,
- miłą i przyjazną atmosferę,
- wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,
- dobre połączenie komunikacyjne ze szkołą

 

Dysponujemy nowoczesnym ciągnikiem typu ZETOR Proxima!

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )